דף הבית

בסמ"ה היא מועצה מקומית בנפת חדרה במחוז חיפה, במועצה המקומית בסמ"ה נכללים הישובים: ברטעה, עין אסהלה ומועאויה.
בשנת 1996 ,הוכרז היישוב בסמ"ה כמועצה מקומית לאחר שפוצל ממועצה אזורית נחל עירון.
שטח תחום השיפוט של בסמ"ה משתרע על 3,956 דונם. אוכלוסיית היישוב מנתה בסוף 2015 8,914 תושבים, ודירוג חברתי כלכלי הוא: 2.


המצב התכנוני של יישובי המועצה:
ברטעה: תכנית המתאר המאושרת מספר ען/983 ואושרה בשנת 2012.
עין אלסהלה: תכנית המתאר המאושרת מספר ען/982 אושרה בשנת 2011.
מועאוויה: תכנית המתאר המאושרת מספר ען/984 אושרה בשנת 2013.

 

 

 

דף הבית