כפר קרע - كفرقرع


כפר קרע היא מועצה מקומית בנפת חדרה במחוז חיפה, הישוב כפר קרע שוכן במשולש, בקצה הדרומי של ואדי עארה (או נחל עירון), נחל ברקן (ואדי כפר קרע) תוחם אותו מצפון ונחל עירון מדרום.
הכפר בנוי על שלוש גבעות אשר בכללותם ממקמים את הישוב כלהלן: צפונית לדרך ואדי עארה (כביש 65), מזרחית לכביש 6 (חוצה ישראל) ומערבית לישוב עארה.  בשנת 1958, הוכרז היישוב כפר קרע כמועצה מקומית.
שטח שיפוט הנוכחי של המועצה המקומית כפר קרע משתרע על שטח 7,811 דונם . שטח הקרקעות ההיסטוריות של כפר קרע הוא כ- 17,452 דונם.
אוכלוסיית היישוב מנתה בסוף שנת 2015 17,689 תושבים, ודירוג חברתי כלכלי הוא: 4.

תכנית המתאר האחרונה שאושרה לישוב הינה תכנית מס' ג/569א, אשר אושרה בשנת 1983.
היום מקודמת תכנית מתאר כוללנית לכפר קרע ומספרה 354-0431924 . התכנית הוגשה לוועדה המחוזית והוחלט להפקידה ב-16.07.2018 

 

 

כפר קרע - كفرقرع