באקה אלגרביה - باقة الغربية


באקה אל-גרבייה היא עיר בנפת חדרה במחוז חיפה, הישוב באקה אל-גרבייה שוכן במשולש, ממזרח קיים הקו הירוק המפריד בין באקה אל-גרבייה ובאקה אל-שרקייה ,ממערב יש כביש 444, קיבוץ מצר מצפון והישוב ג'ת מדרום . 
הישוב באקה אל-גרבייה הוכרז כעיר בשנת 1996, בשנת 2003 אוחדה באקה אל-גרבייה עם כפר ג'ת והוקמה עירייה חדשה בשם "באקה-ג'ת". החל מ-1 בנובמבר 2010 בוטל האיחוד ועיריית באקה –ג'ת פוצלה לשתי רשויות: עיריית באקה אל גרבייה ומועצה מקומית ג'ת.
שטח השיפוט הנוכחי של העיר באקה אל-גרבייה משתרע על שטח 9,181 דונם.
שטח הקרקעות ההיסטוריות של באקה אל-גרבייה הוא כ- 21,750 דונם.
אוכלוסיית היישוב מנתה בסוף 2015, 28,125 תושבים, ודירוג חברתי כלכלי הוא : 3.

המצב התכנוני :
תכנית המתאר המאושרת של באקה ג'ת הינה תכנית מס' ען/125, ואושרה בשנת 1991.
היום מקודמת תכנית מתאר כוללנית לבאקה. התכנית הכוללנית טרם הוגשה למוסדות התכנון.

 

 

באקה אלגרביה - باقة الغربية