ג'ת - جت


ג'ת היא מועצה מקומית בנפת חדרה במחוז חיפה , היישוב ג'ת שוכן במשולש , מצפון גובל בעיר באקה אל גרבייה, מדרום בקיבוץ מגל, ממזרח כפר זיתא (בשטחים) וממערב כביש 444.
היישוב ג'ת הוכרז כמועצה מקומית בשנת 1959, ו שטח השיפוט הנוכחי של ג'ת משתרע על שטח 6,893 דונם . שטח הקרקעות ההיסטוריות של ג'ת הוא כ- 9,455 דונם.
אוכלוסיית היישוב מנתה בסוף 2015, 11,164 תושבים, ודירוג חברתי כלכלי הוא: 3.

המצב התכנוני :
תכנית המתאר המאושרת של ג'ת הינה תכנית מס' ג/1009, ואושרה בשנת 1986.
היום מקודמת תכנית מתאר כוללנית לבאקה. התכנית הכוללנית טרם הוגשה למוסדות התכנון.

 

 

 

ג'ת - جت