דבר יו"ר הועדה

הועדה המקומית – מרחבית לתכנון ולבניה ''עירון'' - ואדי עארה הוקמה בשנת 1983. הועדה מאגדת בתוכה את היישובים הבאים: עיריית אום אל פחם, עיריית באקה -ג'ת, מ.מ. מעלה עירון, מ.מ. בסמ''ה, מ.מ. עארה ערערה, ומ.מ. כפר קרע . הועדה עוסקת במכלול נושוא תכנון ובניה החל בקידום ואישור תוכניות מתאר ומפורטות, רישוי ופיקוח על הבניה וקידום נושאי תכנון במרחב בכלל.
מאז בחירתי מחדש לתפקיד ראש הועדה, קבעתי לעצמי מספר יעדים מרכזיים, ובין היתר, הקמת אתר אינטרנט לשיפור הקשר והנגישות לוועדה וכדי להעלות את רמת השירות הן לציבור הרחב והן לציבור בעלי המקצוע הנזקק לשירותי הועדה .,שיפור וייעול השירות לאזרח ולרשויות תוך דגש על שיפור תהליכי זרימת המידע בין הועדה לגורמי חוץ שקשורים בוועדה.
אני מייחס חשיבות רבה להוראות הקבועות בחוק התכנון והבניה בעניין חובת פרסום הודעות, בדבר בקשות, תוכניות, פרסום פרוטוקולים ומסמכים בענייני תכנון ובניה באתר האינטרנט של מוסד התכנון או של הרשות המקומית הרלבנטית. הדבר מגדיל את השקיפות הציבורית בהליכי התכנון ומגביר את שיתוף הציבור בהליכים אלה שכן נושאי התכנון והבניה חשובים מאוד לכלל הציבור בהיותם בעלי השלכות סביבתיות, אורבאניות, חברתיות, כלכליות ותרבותיות.

באתר האינטרנט תוכלו לקבל מידע אודות: הליכי אישור תוכניות למיניהן, תיקי בניה, מידע על מצב בקשה מרגע הגשתה, מידע על ישיבות הועדה ,פרוטוקולי הדיונים, מרחב התכנון של הועדה גושים וחלקות, תחומי השיפוט של הרשויות המקומיות הכלולות בוועדה ותעריפי אגרות.

בנוסף ניתן להוריד מהאתר טפסים הנחוצים לצורך קבלת היתרי בניה, ולצפות בנוהלי העבודה הקיימים.

כולי תקווה כי אתר זה, יקל על הציבור הנעזר בשירותי הועדה בכלל, ועל עבודתם של המתכננים בפרט ובהזדמנות זו אני פונה אליהם כדי להשתמש במידע המצוי באתר זה.

אשמח לקבל, את הערותיכם למידע המוצג באתר, ורעיונות חדשים לתכנים ולשיפור השירות לתושבים.


דבר יו"ר הועדה