הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

טפסים

  
  
אישור לפי סעיף 145 ד.pdf
  
אישור מודד לטופס 4.pdf
  
בקשה להוצאת אישור העברה בטאבו.pdf
  
בקשה למידע.pdf
  
בקשה לתעודת גמר.pdf
  
דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה - עורך הבקשה.pdf
  
הודעה לגובלים בחלקה.pdf
  
הצהרה על נפחי פסולת בנין.pdf
  
טופס 3.pdf
  
טופס התחייבות מודד.pdf
  
טופס להגשת חישובים סטטיים.pdf
  
יווח על עריכת ביקורת באתר בניה - מהנדס.pdf
  
רשימת תיוג לתעודת גמר וטופס 4.pdf
  
תצהיר חתימת בעלי הנכס לתיק בנייה.pdf
  
תצהיר לפרסום תכנית.pdf
  
תצהיר מתכנן השלד.pdf
  
תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין.pdf
  

טפסים