​​​​​​​​​​​​ברוכים הבאים

אתר האינטרנט של הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ומינהל ההנדסה מעלה עירון.

אתר זה מאפשר שליפת מידע ממאגרי המידע הממוחשבים  בשלב זה אין להשתמש במידע לציבור.
אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי הועדה המקומית, מינהל ההנדסה וחברת קומפלוט.

האתר נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או העירייה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.

חדשות ועדכונים