הודעה על תכנית מתאר כוללאית כפר קרע 354-0431924 , תקופת ההפקדה תסתיים ביום 23/07/2020

תאריך: 31/05/2020