הודעה על תכנית מתאר כוללנית אום אל פחם 354-0247221, תקופת ההפקדה תסתיים ביום 01/07/2020

תאריך: 31/05/2020