קורס תכנון מפורט בישובים ערביים

תאריך: 10/01/2017

התקיים קורס תכנון מפורט בישובים ערבים ביוזמת מינהל התכנון במשרדי הועדה המקומית עירון בין התאריכים 21.8.16-25.9.16 ,בן 42 שעות לימוד .  ​