הודעה על הארכת מועדים למכרז שמאים 03/2020 , מכרז יועץ ארגוני 04/2020.

תאריך: 30/04/2020

​- שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד לתאריך 13/05/2020 

- מועד אחרון להגשת מכרזים 20/05/2020 בשעה 12:00