עדכון ושינוי מועדי מכרזים בעקבות ההכרזה על הגבלות בשירות הציבור בשל מגפת הקורונה , הועדה מודיעה על דחייה ושינויים בשלב זה במועדים למכרזים שפרסמה.

תאריך: 17/03/2020