הודעה על מכרז 02/2020 , לאור המצב במדינה ולפי הנחיות משרד הבריאות הוועדה מודיעה על ביטול כנס מצעים שהיה אמור להתקיים ביום חמישי הקרוב.

תאריך: 16/03/2020