ביום 12.01.20 פורמסה הודעה להפקדה תכנית מס' תמ"ל/1030 שכ עראק אל שבאב א.א.פחם כל מעוניין ראשי לעיין במסמכי התכנית בוודעה המקומית . כל מעוניין רשאי להגיש התנגדות בפני הוועדה למתחמים מועדפים לדיור תוך 60 יום מיום הפרסום להפקדה

תאריך: 12/01/2020

לצפייה במסמך נא ללחוץ כאן