דיווח על עבודה/מבנה פטורים מהיתר

להגשת דיווח על בניה פטורה מהיתר יש להוריד את הטופס המצורף:

טופס פטור מהיתר

להוסיף אישורים במידה ונדרש.

את הטופס והאישורים יש לשלוח למייל : ptor-heter@wadi-ara.co.il 

דיווח על עבודה/מבנה פטורים מהיתר